Verantwoording

Deze Syllabuswebsite is tot stand gekomen met de hulp en medewerking van Henk Druiven, Sybren Sybrandy en vooral Diane Holtkamp en Gerda Huisman.
Het ontwerp en de technische realisatie zijn van René Lapoutre.

Alie Bijker, mei 2004
a.bijker@rug.nl