ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De locatie

De Hoogeschool was gevestigd in het gebouw van het vroegere Vrouw Sywenconvent of Jufferenklooster, op de plek waar nu het Academiegebouw staat. Hier tegenover, op de plaats van de huidige Universiteitsbibliotheek, stond de kerk van het Franciscaner of Minderbroedersklooster, de Broerkerk, die vanaf 1614 als Academiekerk werd gebruikt. Daar vonden promoties, oraties, disputaties en andere academische plechtigheden plaats. Op de begane grond van de zuidelijke vleugel van het kloostergebouw was al sinds 1595 de Latijnse School gehuisvest. In 1614/5 werden in de oostelijke vleugel de ontleedkamer - de anatomie - en op de verdieping daarboven de bibliotheek ingericht.

Op de plattegrond van Groningen van Egbert Haubois uit 1643 is te zien hoe de kerk en het voormalige klooster er ongeveer uit zagen. Het complex wordt aan de noordzijde begrensd door de Broerkerk. Ten zuiden hiervan is een kloosterhof te zien - het Broerkerkhof - met aan drie zijden hoge gebouwen. In de bovenverdieping van de oostelijke vleugel zijn de zes ramen van de bibliotheek duidelijk te zien.