ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De kalligrafische versie

Het kalligrafische afschrift was bedoeld als presentatie-exemplaar. Zo kon aan hoog bezoek en gulle schenkers worden getoond met hoeveel aandacht en dankbaarheid giften en hun gevers werden gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de opdracht op het eerste blad van de Syllabus.
Onbekend is wie het kalligrafische afschrift heeft geschreven. Omdat de bijdragen tot en met 1624 van dezelfde hand lijken te zijn, dateert dit gedeelte waarschijnlijk uit dat jaar. In de kalligrafische versie zijn, na de lijst van 1619, in chronologische volgorde de schenkingen tot in het jaar 1699 vermeld, met de beschrijving van de titel, naam van de schenker en datum van de schenking. Deze pagina's zijn versierd met initialen en geschreven door verschillende kalligrafen.