ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De catalogus van Mulerius

De catalogus van Mulerius is een standcatalogus, waarin de boeken opgesomd worden in de volgorde waarin ze in de acht kasten stonden opgesteld. Per kast (pluteus) waren er vier planken, twee aan elke kant. Elke kant van een kast werd aangeduid met een letter, van A tot en met Q (de J werd niet gebruikt). De beschrijvingen bevatten de naam van de auteur, de titel, het jaar van uitgave en het aantal delen. Ook de namen en functies van de schenkers en de datum van de schenking zijn vermeld. Soms is een aankoopbedrag genoteerd.
Na februari 1619 en tot in de achttiende eeuw hebben Mulerius en zijn opvolgers de Syllabus gebruikt als werkexemplaar om aanwinsten en schenkingen bij te schrijven. Deze aanvullingen zijn echter zeer onvolledig: er zijn lacunes van soms tientallen jaren.

De meeste boeken uit de collectie die is beschreven in de Syllabus zijn gedrukt in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, slechts een klein deel in Nederland. Er zijn opmerkelijk veel recente uitgaven: 60% zeventiende-eeuwse drukken, 40% zestiende-eeuws. De ruim vierhonderd delen waren in 1619 verdeeld over acht kasten. Daarin was een indeling in zes vakgebieden aangebracht:

Theologici: 80 titels in 168 delen, 7 kastzijden
Belangrijke bijbeluitgaven, o.a. de Biblia Regia van Plantijn (Antwerpen 1569-1573) in acht delen, bijbelconcordanties, een Hebreeuws woordenboek, werken van reformatorische theologen als Luther, Melanchton, Zwingli, Calvijn, Beza; Griekse en Romeinse kerkvaders.

Historici: 27 titels in 41 delen, 1 kastzijde
Werken van Flavius Josephus, Diodorus Siculus, Herodotus, Thucydides, Xenophon, Eusebius, Polybius, Tacitus, en verzamelingen van historische teksten in het Grieks, Latijn en Duits.

Juridici: 66 titels in 118 delen, 5 kastzijden
Uitgaven van het Corpus Iuris Civilis, de Codex, de werken van Bartolus en van klassieke en eigentijdse juristen.

Medici: 17 titels in 28 delen, 1 kastzijde
Werken van onder meer Hippocrates, Galenus, Fuchs, Fernel en Heurnius.

Philosophi et Literatores: 17 titels in 29 delen, 1 kastzijde
Edities van onder meer Plato, Seneca en Plotinus.

Mathematici et Geographici: 12 titels in 17 delen, 21 kastzijden
Werken van onder andere Strabo, Ptolomaeus, Archimedes, Tycho Brahe en Kepler.