ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Toegang

De bibliotheek kende aanvankelijk geen vaste openingsuren. Hoogleraren kregen in 1623 het sleutelrecht, het 'ius clavium': ze ontvingen de sleutels van de bibliotheek en konden zo ten allen tijde de boeken raadplegen. Studenten kregen pas toegang in 1655, op woensdag en zaterdag: in de wintermaanden van 12 tot 2, 's zomers van 1 tot 3 uur. Omdat Andreae zich in 1664 beklaagt over vermissingen van boeken wordt aangenomen dat in de jaren vijftig de kettingen van de boeken verwijderd. Dan is er voor het eerst sprake van uitleningen. Daarop werd besloten nieuwe deursloten te laten maken en een register neer te leggen waarin uitleningen moesten worden genoteerd. In het bibliotheekreglement van 1668 werd echter bepaald dat studenten geen boeken mee mochten nemen. Professoren behielden het ius clavium.