ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Verschillen en overeenkomsten tussen beide versies

In de kalligrafische versie zijn de boeken per vakgebied geordend, maar zonder vermelding van de letter en het nummer van de kast, zoals in het werkexemplaar. De volgorde van de titels is grotendeels gelijk, maar er zijn verschillen in de ordening van de vakgebieden. In het werkexemplaar is de volgorde: Theologici, Historici, Iuridici, Medici, Philosophi et Literatores, Mathematici et Geographi, terwijl het kalligrafisch afschrift Philosophi en Literatores als twee aparte groepen heeft opgenomen, de Historici achteraan heeft gezet en de Geographi heeft weggelaten. Meerdelige werken die in het werkexemplaar met de afzonderlijke delen zijn opgenomen, zijn in de schoonschriftversie onder één titel vermeld, zoals de werken van Calvijn in negen delen, Petrus Martyrs bijbelcommentaren in zes delen en een groot aantal uit twee delen bestaande werken. Sommige boeken zijn in een andere rubriek ondergebracht: in het werkexemplaar zijn Flavius Josephus, Diodorus Siculus en Herodotus bij de Historici ondergebracht, terwijl ze in de kalligrafische versie tot de Theologici worden gerekend. Andere titels moesten elders worden ingedeeld door de splitsing van de groep Philosophi et Literatores. Uit een nauwkeurige vergelijking van de beide lijsten blijkt dat ze wel dezelfde boeken bevatten.