ACADEMIEBIBLIOTHEEK >  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ontstaan catalogus

In februari 1619, vier jaar na de stichting van de bibliotheek, heeft bibliothecaris Mulerius een lijst van de aanwezige boeken gemaakt. Van deze lijst bestaan twee handgeschreven versies. De ene is het werkexemplaar van de bibliothecaris met de titel Academicorum Syllabus Librorum en het jaar 1619 in goud gestempeld op de band. Het bevat de catalogus die Mulerius in dat jaar opstelde, gevolgd door de aanwinsten die tijdens de rest van zijn bibliothecariaat en dat van zijn opvolgers binnenkwamen. De andere versie is een fraai gekalligrafeerd afschrift, bedoeld om getoond te worden aan belangrijke bezoekers en eventuele weldoeners. De lijst van februari 1619 bevat 219 titels in het werkexemplaar, 204 volgens de kalligrafische versie, in totaal 403 delen in vooral folioformaat en enkele kwarto's.